Integrativ Terapi
Til fremsiden
Hjem

INTEGRATIV TERAPI

For ledere, helsearbeidere, teologer, pedagoger, filosofer og andre som ønsker solid relasjonskompetanse og et felleskap for personlig og profesjonell utvikling

Personer fra seks ulike profesjoner om utdanningen

60 STUDIEPOENG, MASTERNIVÅ (kan inngå som mastermodul i klinisk helsearbeid)
Høgskolen i Sørøst Norge
HØST 2016, FORTSATT LEDIGE PLASSER

Kroppsorientert, kreativ, filosofisk og vitenskapelig fundert metode som baserer all kunnskap på at mennesker er gjensidig avhengig av hverandre og av naturen vi lever i.

"Velger du denne utdanningen velger du å engasjere deg i dine omgivelser."

Utdanningen fokuserer på kultur, både i faget og på arbeidsplassen.

Terapeutiske mål for integrativ terapi:

  • Forståelse av seg selv i hele sin sammenheng
  • En differensiert og integrert personlighet
  • En bekreftet meningsfull eksistens
  • Engasjement til samhandling

Hovedemner i utdanningen:

  • Relasjonsorientert handlingsteori - 15 stp.
  • Livsløpsperspektiv - 15 stp.
  • Skapende menneske i relasjon til samfunn og natur - 15 stp.
  • Terapeutisk intervensjon - 15 stp.

http://www.usn.no/studier/finn-studier/helse-og-sosialfag/psykoterapi-integrativ-terapi/

Administrativ kontaktperson: Vibeke Karlsen, tlf 31 00 85 44
Faglig kontaktperson: Ingunn Vatnøy, tlf: 916 31 289.

Utdanningen gir tilgang til et europeisk profesjonelt nettverk

http://www.eag-fpi.com/
http://www.donau-uni.ac.at/de/studium/integrativetherapie/index.php

Aktiv analyse-bevegelsesterapi-kreativitetsutvikling

Utviklingen av denne retningen ble startet av professor Dr. Hilarion G. Petzold og hans medarbeidere midt på 1960-tallet og er i stadig videreutvikling som en metodeintegrerende skole. Utvikling av et konsistent teoretisk rammeverk gjør det mulig å nyttiggjøre seg erfaring og forskningsresultater fra ulike retninger og motvirker ensidighet i tenkning og metodevalg.

Kontakt
Kontakt

Linker
Linker