Integrativ Terapi
Til fremsiden
Hjem

Invitasjon til kurs

Prosessuell diagnostikk og journalføring

Tirsdag 7.mars kl. 16.00 til torsdag 9. mars kl. 14.00
Høgskolen i Sørøst–Norge campus Drammen

Les mer her.


Fra teorigrunnlaget i integrativ terapi

Torsdag 23.mars kl. 16.00 til lørdag 25.mars kl. 16.00, Campus drammen

Les mer her.


Angst og depresjonstilstander

Torsdag 01.juni kl. 16.00 til lørdag 03.juni kl. 16.00 , Campus Drammen

Les mer her.

UTDANNING I PSYKOTERAPI: INTEGRATIV TERAPI, 60 stp

HØST 2017, Søk nå

Personer med helse- og velferdsfaglig utdanning og praksis innen psykisk helsearbeid kan søke om innpassing av studiet i Mastergradsstudiet i Klinisk helsearbeid, studieretning psykisk helsearbeid.

Utdanningen passer også godt for ledere, teologer, pedagoger, filosofer og andre som ønsker solid relasjonskompetanse og et felleskap for personlig og profesjonell utvikling.

Personer fra seks ulike profesjoner om utdanningen

Velger du denne utdanningen velger du å engasjere deg i dine omgivelser:

Integrativ terapi er en kroppsorientert, kreativ, filosofisk og vitenskapelig metode basert på en forståelse av at mennesker er gjensidig avhengig av hverandre og av naturen vi lever i. Utdanningen fokuserer på kultur, både i faget og på arbeidsplassen.

Terapeutiske mål for integrativ terapi:

  • Forståelse av seg selv i hele sin sammenheng
  • En differensiert og integrert personlighet
  • En bekreftet meningsfull eksistens
  • Engasjement til samhandling

Hovedemner i utdanningen:

  • Relasjonsorientert handlingsteori - 15 stp.
  • Livsløpsperspektiv - 15 stp.
  • Skapende menneske i relasjon til samfunn og natur - 15 stp.
  • Terapeutisk intervensjon - 15 stp.

http://www.usn.no/studier/finn-studier/helse-og-sosialfag/psykoterapi-integrativ-terapi/

Administrativ kontaktperson: Vibeke Karlsen, tlf 31 00 85 44
Faglig kontaktperson: Ingunn Vatnøy, tlf: 916 31 289.

Integrativ terapi utvikles i et europeisk faglig nettverk:

http://www.eag-fpi.com/
http://www.donau-uni.ac.at/de/studium/integrativetherapie/index.php

Aktiv analyse-bevegelsesterapi-kreativitetsutvikling

Utviklingen av denne retningen ble startet av professor Dr. Hilarion G. Petzold og hans medarbeidere midt på 1960-tallet og er i stadig videreutvikling som en metodeintegrerende skole. Utvikling av et konsistent teoretisk rammeverk gjør det mulig å nyttiggjøre seg erfaring og forskningsresultater fra ulike retninger og motvirker ensidighet i tenkning og metodevalg.

Kontakt
Kontakt

Linker
Linker